GEC | რჩევა

ტელეფონის ნომრის ვერიფიკაციისთვის, მითთებულ ნომერზე გამოგზავნილი კოდი შეიყვანეთ და დაადასტურეთ

60 წამი
კოდის მიღება
      ბიზნეს საჭიროებები/პროდუქტები
SCROLL DOWN
 •      

  Enable change and growth of your business!

 • რჩევა

  სანდო ბიზნეს რჩევები

  ამ საქმიანობის ფარგლებში, ჩვენ ვუწევთ კლიენტებს სანდო ბიზნეს კონსულტაციებს სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად.  ჩვენი საქმიანობით ვეხმარებით მათ გაანალიზონ და იპოვნონ პრობლემის გამომწვევი მიზეზები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ორგანიზაციაზე და მოძებნონ ოპტიმალური გამოსავალი წარმატებული ბიზნესის განვითარებისთვის
   
 • სტრატეგიის განვითარება

  სტრატეგია არის გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა კონკრეტული მიზნის ან რიგი მიზნების და ამოცანების მისაღწევად. ეს არის კომპანიის შესრულების და ეფექტიანობის გაუმჯობესების გეგმა, რომელიც აყალიბებს როგორ უნდა წარიმართოს საქმიანობა სასურველის მიზნების მისაღწევად.
  მეტის ნახვა
 • ბიზნეს დაგეგმვა

  ბიზნეს-გეგმა აერთიანებს ყველა მიზანს, სტრატეგიას და ქმედებას, რომელიც სამომავლოდ უნდა განხორციელდეს თქვენი ბიზნესის არსებობის, მომგებიანობისა და ზრდისთვის. ეს არის სახელმძღვანელო როგორ უნდა განავითაროთ ბიზნესი, რომელიც ეფუძნება ჩატარებულ კვლევას იდეის განხორციელებადობის/მიზან-შეწონილობის შესაფასებლად.
  მეტის ნახვა
 • საქმიანობის შეფასება

  თქვენთვის, როგორც წარმატებული ბიზნესისთვის არსებითია მუდმივ პროგრესზე და ზრდაზე ორიენტირება. შესაბამისად, აუცილებელია ორგანიზაციის არსებული მდგომარეობის ცოდნა და მისი ანალიზი.
  მეტის ნახვა
 • მმართველობის ანგარიშგება

  მმართველობის ანგარიშგების სისტემა არის მენეჯმენტის კონტროლის სისტემა, რომელიც მიმართულია ბიზნეს ინფორმაციას მოგორვებისკენ. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მენეჯმენტის წევრებს დროული და რელევანტური ინფორმაციის მიღებაში.
  მეტის ნახვა
 • ფინანსებთან წვდომა

  ფინანსების ხელმისაწვდომობა არის კომპანიებისთვის საინვესტიციო სახსრების შემოდინების წინაპირობა ზრდისა და კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად. რაც უფრო მარტივია კომპანიისთვის ფინანსური სახსრების მოპოვება, მით უფრო მოქნილი ხდება ის.
  მეტის ნახვა
 • კორპორატიული ტრენინგი

  ტრენინგი კრიტიკულია ნებისმიერი კომპანიის წარმატებული საქმიანობისთვის. კარგად შემუშავებული და სწორად მიწოდებული ტრენინგები აუმჯობესებს საქმიანობას, ხელს უწყობს ეფექტურობის გაზრდას და ამცირებს დროს დასახული მიზნების მისაღწევად.
  მეტის ნახვა
 • სერვისები მდგრადი განვითარებისთვის

  ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვაღიარებთ მდგრადობის მნიშვნელობას, რადგან ის ემსახურება ძლიერი, კონკურენტუნარიანი ეკონომიკის მშენებლობას, ჩვენი ბუნებრივი და განვითარებული გარემოს დაცვას და გაძლიერებას, ასევე, ძლიერი და ჯანსაღი საკითხების მხარდაჭერას. ჩვენ, უპირველეს ყოვლისა, მიზნად ვისახავთ ბიზნესის მხარდაჭერას აქციონერთა ღირებულებიდან მდგრადი დაინტერესებული მხარეების ღირებულებამდე წინ წაწევაში.
  მეტის ნახვა