ჯგუფური ქოუჩინგ სესიები ბიზნეს პროცესების ანალიზსა და ოპტიმიზაციაზე

ტელეფონის ნომრის ვერიფიკაციისთვის, მითთებულ ნომერზე გამოგზავნილი კოდი შეიყვანეთ და დაადასტურეთ

60 წამი
კოდის მიღება
      ახალი ამბები/პუბლიკაციები
SCROLL DOWN
 •      

  Enable change and growth of your business!

 • ჯგუფური ქოუჩინგ სესიები ბიზნეს პროცესების ანალიზსა და ოპტიმიზაციაზე

  GEC უძღვება USAID-ის HICD ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ჯგუფური ქოუჩინგის სესიებს თემაზე: „ბიზნეს პროცესების ანალიზი და ოპტიმიზაცია“. სესიები ეხმარება მონაწილე ორგანიზაციებს გააძლიერონ თავიანთი კრიტიკული ბიზნეს პროცესები, მიზნობრივი პროცესის მოდელირებისა და ოპტიმიზაციის გზით. 

  სესიები ტარდება შემდეგი ორგანიზაციების მონაწილეებთან: 
  - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო; 
  - ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო;  
  - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 


  სესიებს უძღვებიან ჩვენი პარტნიორი, ეკა ქათამაძე და ბიზნეს კონსულტანტი ალექსანდრე ჭელიძე.  


  მონაწილე ორგანიზაციებმა შეარჩიეს მათთვის ყველაზე კრიტიკული 2-3 ბიზნეს პროცესი და ჩვენი მხარდაჭერით ახორციელებენ პროცესის მოდელირებას და შემდგომ ოპტიმიზაციას. ორგანიზაციები შემდგომში ასევე განახორციელებენ ოპტიმიზირებული პროცესის დანერგვას. ​ 


  დაგეგმილი 28 შეხვედრის ფარგლებში, ჩვენ უზრუნველვყოფთ მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვას, ჩავატარებთ დისკუსიებს, ანალიზებსა და პრაქტიკულ სამუშაოს. ERT სესიების დასასრულს, მონაწილე ორგანიზაციები აამაღლებენ ბიზნეს პროცესების ეფექტურობას.