საქართველოს IT სექტორის მიმოხილვა

ტელეფონის ნომრის ვერიფიკაციისთვის, მითთებულ ნომერზე გამოგზავნილი კოდი შეიყვანეთ და დაადასტურეთ

60 წამი
კოდის მიღება
      ახალი ამბები/პუბლიკაციები
SCROLL DOWN
 •      

  Enable change and growth of your business!

 • საქართველოს IT სექტორის მიმოხილვა

  ანგარიშის ჩამოტვირთვა ქართულად
  ანგარიშის ჩამოტვირთვა ინგლისურად

  ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ინფორმაციული ტექნოლოგიის სექტორი საქართველოში ერთ–ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ სექტორად იქცა. სექტორის ბრუნვის ზრდის წლიურმა ტემპმა 2019 წელს 29% შეადგინა.

  ინდუსტრიის ანალიზის მიზნით, ანალიტიკური ანგარიში მიზნად ისახავს:
  1. IT სექტორის როლის დადგენას საქართველოს ეკონომიკაში
  2. IT სექტორის ბაზრის ზომისა და ზრდის ტენდენციების განსაზღვრას
  3. ფინანსური მაჩვენებლების საშუალებით IT სექტორის მიმზიდველობის დადგენას
  4. IT სექტორის ძირითადი ქვესექტორების იდენტიფიცირებასა და აღწერას
   
  ანალიზის შედეგების მიხედვით დადგინდა რომ, ტექნოლოგიების სფერო ქართულ ბაზარზე სწრაფად მზარდ მიმართულებას წარმოადგენს. მაღალი ზრდისა და მომგებიანობის მაჩვენებლების, აგრეთვე დაბალი ფინანსური ლევერიჯის წყალობით, IT სექტორი წარმატებით იზიდავს ინვესტორებისა და ბიზნეს სამყაროს ყურადღებას.