თანამშრომლობა მთის ტრასების სააგენტოსთან

ტელეფონის ნომრის ვერიფიკაციისთვის, მითთებულ ნომერზე გამოგზავნილი კოდი შეიყვანეთ და დაადასტურეთ

60 წამი
კოდის მიღება
      ახალი ამბები/პუბლიკაციები
SCROLL DOWN
 •      

  Enable change and growth of your business!

 • თანამშრომლობა მთის ტრასების სააგენტოსთან

  GEC იწყებს ახალ პროექტს: „მთის ტრასების სააგენტოსთვის სამწლიანი ორგანიზაციული სტრატეგიისა და ორწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება“.
   
  GEC-ის გუნდმა მთის ტრასების სააგენტოს წარმომადგენლებთან პროექტის ინიცირების შეხვედრა გამართა. შეხვედრის ფარგლებში ჩატარდა პროექტის პრეზენტაცია და დაისახა სამოქმედო გეგმა. პროექტის ამოცანებია:
   
  - დოკუმენტების, ბაზებისა და რესურსების პირველადი მოკვლევა;
  - ინსტიტუციური სკანირება და გარემოს შეფასება;
  - სტრატეგიული დაგეგმვის სესიების განხორციელება;
  - სამწლიანი სტრატეგიისა და ორწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
  - თანამშრომელთა ქოუჩინგი/ტრენინგი.
   
  პროექტი ხორციელდება USAID-ის ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით.