თანამშრომლობა სააგენტოსთან აწარმოე საქართველოში

ტელეფონის ნომრის ვერიფიკაციისთვის, მითთებულ ნომერზე გამოგზავნილი კოდი შეიყვანეთ და დაადასტურეთ

60 წამი
კოდის მიღება
      ახალი ამბები/პუბლიკაციები
SCROLL DOWN
 •      

  Enable change and growth of your business!

 • თანამშრომლობა სააგენტოსთან აწარმოე საქართველოში

  GEC იწყებს ახალ პროექტს - სააგენტოსთვის "აწარმოე საქართველოში" ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის პლატფორმის შექმნა.
   
  პროექტის მიზანია სააგენტოს "აწარმოე საქართველოში" მხარდაჭერა ინტერაქციული ელექტრონული პლატფორმის შექმნაში, რომელიც ერთ სივრცეში მოაქცევს ბიზნესებისთვის სხვადასხვა ფინანსურ პროდუქტებს, როგორებიცაა:
   
  ა) ფინანსური პროდუქტები და სერვისები კომერციული ბანკებისგან, მიკროსაფინანსო ინსტიტუტებისგან, სალიზინგო და სადაზღვეო კომპანიებისგან და საინვესტიციო & კერძო კაპიტალის ფონდებისგან საქართველოშ
   
  ბ) გრანტები და ფინანსური დახმარების მექანიზმები, რომელიც ხორციელდება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და დონორი ორგანიზაციების/პროგრამების მიერ საქართველოში.
   
  პროექტის მხარდამჭერია USAID– ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა საქართველოში, რომელსაც ახორციელებს DAI.