თანამშრომლობა საპენსიო სააგენტოსთან

ტელეფონის ნომრის ვერიფიკაციისთვის, მითთებულ ნომერზე გამოგზავნილი კოდი შეიყვანეთ და დაადასტურეთ

60 წამი
კოდის მიღება
      ახალი ამბები/პუბლიკაციები
SCROLL DOWN
 •      

  Enable change and growth of your business!

 • თანამშრომლობა საპენსიო სააგენტოსთან

  GEC იწყებს ახალ პროექტს: „საპენსიო სააგენტოს გრძელვადიანი ორგანიზაციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.“

  10 მაისს GEC-ის გუნდმა საპენსიო საგენტოს მენეჯმენტთან პროექტის ინიცირების შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე ჩატარდა პროექტის პრეზენტაცია და დაისახა სამოქმედო გეგმა. პროექტის ფარგლებში GEC-ის გუნდი განახორციელებს:

  - სააგენტოს სამწლიანი ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგიის შექმნას, ორგანიზაციის მისიის, ხედვის, ღირებულებების, საშუალოვადიანი პრიორიტეტების, მიზნებისა და სტრატეგიული ამოცანების შემუშავების ჩათვლით;
  - ორწლიანი სამოქმედო გეგმის განვითარებას, კონკრეტული აქტივობებითა და ქმედებებით, ბიუჯეტით, პასუხისმგებელი ქვედანაყოფებით/მენეჯერებით და მონიტორინგისა და შეფასების კრიტერიუმებით, რომელთა მიხედვით მოხდება პროგრესის გაზომვა და სტრატეგიის განხორციელების შეფასება.

  პროექტი ხორციელდება USAID-ის ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით.