თანამშრომლობა საქართველოს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოსთან

ტელეფონის ნომრის ვერიფიკაციისთვის, მითთებულ ნომერზე გამოგზავნილი კოდი შეიყვანეთ და დაადასტურეთ

60 წამი
კოდის მიღება
      ახალი ამბები/პუბლიკაციები
SCROLL DOWN
 •      

  Enable change and growth of your business!

 • თანამშრომლობა საქართველოს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოსთან

  GEC იწყებს ახალ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოში ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის განვითარებასა და პოლიტიკის ციკლის მართვის ჩამოყალიბებას.

  10 აგვისტოს, GEC-ის გუნდმა კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებთან პროექტის ინიცირების შეხვედრა გამართა. შეხვედრის ფარგლებში ჩატარდა პროექტის პრეზენტაცია და დაისახა სამოქმედო გეგმა. პროექტის ამოცანებია:

  - ორგანიზაციის მანდატის, სტრატეგიის, ადამიანური რესურსების მართვისა და საოპერაციო შეზღუდვების გაცნობა და შესწავლა;
  - არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად, HRM პოლიტიკისა და პროცედურული სახელმძღვანელოსა და დამხმარე დოკუმენტების გაცნობა;
  - არსებული პოზიციებისთვის სამუშაო აღწერილობების შემუშავება;
  - შესაბამისი პერსონალის ქოუჩინგი და ახლად განვითარებული HRM სისტემის დანერგვის პილოტირება;
  - პოლიტიკის/საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვის, ინიცირების და მონიტორინგის პროცესთა ჩამოყალიბება;
  - პოლიტიკის ციკლის მართვის სახელმძღვანელოს შემუშავება.

  პროექტი ხორციელდება USAID-ის ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით.