საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ტრენინგი

ტელეფონის ნომრის ვერიფიკაციისთვის, მითთებულ ნომერზე გამოგზავნილი კოდი შეიყვანეთ და დაადასტურეთ

60 წამი
კოდის მიღება
      ახალი ამბები/პუბლიკაციები
SCROLL DOWN
  •      

    Enable change and growth of your business!

  • საჯარო პოლიტიკის ანალიზის ტრენინგი

    პროექტის „საჯარო მმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში, 2019 წლის ბოლომდე, აჭარის ა.რ.-სა და ცენტრალური სამინისტროების 100-მდე სახელმწიფო მოხელე გაივლის ტრენინგს საჯარო პოლიტიკის ანალიზის, დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების საკითხებში.

    ტრენინგ პროგრამა შემუშავებული და ორგანიზებულია ერთობლივად, GEC-ის, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის და ბრიტანული ორგანიზაციის Public Administration International-ის მიერ.

    ტრენინგის მხარდამჭერები არიან გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და ბრიტანეთის მთავრობა.