ტრენინგი და სამუშაო შეხვედრები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტელეფონის ნომრის ვერიფიკაციისთვის, მითთებულ ნომერზე გამოგზავნილი კოდი შეიყვანეთ და დაადასტურეთ

60 წამი
კოდის მიღება
      ახალი ამბები/პუბლიკაციები
SCROLL DOWN
  •      

    Enable change and growth of your business!

  • ტრენინგი და სამუშაო შეხვედრები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

    მიმდინარე პროექტის -"აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერა ორგანიზაციული სტრუქტურის, ინსტიტუციური სტრატეგიული დაგეგმვისა და ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესებაში"- ფარგლებში, 11, 12 და13 სექტემბერს, GEC-ის გუნდი ატარებს ტრენინგს და სამუშაო შეხვედრებს სამინისტროს ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგიის შემუშავებასთან დაკავშირებით.

    ასევე, GEC-ის გუნდი სამინისტროს ხელმძღვანელ პირებს გააცნობს განხორციელებული ფუნქციური და დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზის მიგნებებსა და შემუშავებულ რეკომენდაციებს.

    პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით